Inplacement

Kunnen innovatie en krimp samen gaan?

InPlacement geeft ruimte aan nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en ondernemen. Vormen die zowel aansluiten bij de verschuivingen in de arbeidsmarkt, als recht doen aan wat mensen kunnen en willen.

Door veranderende omstandigheden, zijn organisaties zich doorlopend aan het aanpassen. Maar hoe wordt er goed omgegaan met de mensen waar vervolgens geen arbeidsplaats meer voor is?

Tegelijkertijd is er het besef dat het niet duurzaam is om alleen de bestaande processen te optimaliseren. Juist in tijden van krimp is het een uitdaging om te blijven innoveren en ontwikkelen.

Kunnen krimp en innovatie hand-in-hand gaan? Wij denken van wel. Veel organisaties zoeken een meer flexibele manier van organiseren. Met meer ondernemerschap. Maar hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat vraagt dit aan nieuwe vormen en afspraken tussen werkgever en werknemer? InPlacement richt zich zowel op innovatief vermogen, als op de behoefte aan mobiliteit en goed werkgeverschap, vanuit een fundamenteel andere kijk. Reorganisatie en innovatie gaan hand-in-hand bij InPlacement.

Een open groep van ondernemers

InPlacement bestaat uit deelnemers van verschillende organisaties, die Iedere een eigen idee of bedrijfs-concept als ondernemer willen realiseren. InPlacement biedt organisaties en deelnemers een leer- en innoveer-ruimte om deze idee├źn verder te brengen. In gezamenlijkheid met andere ondernemers, zodat de onderlinge kruisbestuiving optimaal benut kan worden.

Wat biedt InPlacement?

Ambitie, een ondernemende houding en een concept waar hij of zij achter staat; dit kenmerkt een InPlacement-deelnemer. En toch ontbreekt er ook nog iets in de condities, waardoor de stap nog niet is gezet. InPlacement biedt daarom dat waar beginnende ondernemers een grote behoefte aan hebben, om de kans op een rendabele onderneming te vergroten: een groep gelijkgestemden, een professionele werkplek, training en coaching op maat enzovoorts.

Bezoek onze site op:

www.inplace.nl