Proceskunde

We zien ontwikkelen, samenwerken en organiseren vaak als een lineair proces dat je kunt plannen, evalueren en volledig kunt begrijpen. Ook bij verandering en vernieuwing wordt uitgegaan van een enkelvoudig 'diagnose - interventiemodel': als X aan de hand is, moet je Y doen zodat X verdwijnt.

Dan wordt voor een probleem een gewenste oplossing beschreven, met vooraf bekende doelen en een eenduidige uitkomst. Om hier op uit te komen, volgt een gedegen plan van aanpak, een vast team, mijlpalen en tussen- en eindresultaten.

En toch ontdekken we dat bij veranderingen of vernieuwingen een dergelijke benadering onvoldoende werkt. Want wie kent het niet? De plannen staan op papier, de mijlpalen zijn benoemd en de afspraken gemaakt. En toch vlot het proces niet. Iedereen beweegt een andere kant op en het lijkt of alles stagneert. Maar het is soms lastig om aan te wijzen wat precies de stagnatie veroorzaakt.

Complexe vragen zijn zoekvragen, waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat. Zoeken naar mogelijkheden vraagt dan niet om een aanpak, maar vraagt om aandacht.

Proceskunde gaat over deze ongrijpbare kant van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Proceskunde accepteert de complexiteit van processen en biedt een fundamenteel andere kijk op ontwikkeling. Het reikt een zienswijze aan die recht doet aan de dynamiek tussen mensen, aan datgene wat zich ín het proces voltrekt.

Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht

Wij gaan ervan uit dat bestuurders, managers en adviseurs van grote waarde kunnen zijn door processen met aandacht te kunnen begeleiden. Twee keer per jaar start voor hen de Leergang Proceskunde, Werken met aandacht.

Meer vind je hier.

Boek Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht

In 2016 verscheen dit boek bij K&S Publishers. Het gaat over de ongrijpbare kant van samenwerken, organiseren en ontwikkelen.

Proceskunde levert geen tien stappen naar succes, of een plan dat we maken als leidinggevende, professional of in ons persoonlijke leven. Samen met Barbara van der Steen reik ik een zienswijze aan die recht doet aan de dynamiek tussen mensen, datgene wat zich ín het proces voltrekt. Deze zienswijze noemen wij het proceskundig perspectief.

Het is een pleidooi voor werken met aandacht, in plaats van grijpen naar een aanpak.


Meer over Proceskunde vind je hier.