Project M

Maatschappelijke vernieuwing door durvende doeners

Samen verder?

Meer en meer organisaties merken dat hardnekkige maatschappelijke vraagstukken op een andere manier moeten worden aangepakt dan tot nu toe gedaan is. Publieke en private organisaties merken dat belangrijke vraagstukken die aandacht vragen, hand over hand toenemen. Daarnaast ervaren ze dat deze steeds complexer worden. Door versnipperde verantwoordelijkheden komt een werkende oplossing niet langer van een persoon, functiegroep of zelfs organisatie. Het is onduidelijk wie dan nog het voortouw neemt. En toch zijn de problemen te belangrijk om aan de willekeur over te laten.

Project M is een plek, waar de gebruikelijk mores worden verlaten. Ervaren managers en professionals stappen in een nieuwe verhouding met elkaar, en gaan hardnekkige maatschappelijke vraagstukken radicaal anders benaderen. Concrete vraagstukken waarbij bestaande werkwijzen, soms al jaren, tekortschieten.

Wat doe je tegen vroegtijdig schoolverlaten? Hoe wordt een wijk weer aantrekkelijk? Hoe krijgt de ouderenzorg een nieuwe impuls? De vragen zijn niet nieuw. Maar waarom zijn ze er nu al jaren?

Project M is een gedreven, maar ook een spannende plek, omdat deelnemers individueel en als groep worden uitgedaagd om creativiteit, samenwerking, leiderschap en moed te tonen. Welke dilemma's en paradoxen worden voelbaar? En welke moed vraagt dat vervolgens? Welke grenzen staan mogelijkheden in de weg? En wat betekent ontgrenzen dan?

Hier lees je meer over Project M.